Economic Daily İmzalı Makale: Mevcut Ekonomik Duruma Kapsamlı Bir Diyalektik Bakış

Bu yılın Mart ayından bu yana, karmaşık ve gelişen uluslararası durum ve yeni taç pnömoni salgınının iniş ve çıkışları, iyi bir şekilde toparlanan Çin ekonomisi üzerinde önemli bir etki yaratan beklenmedik faktörleri üst üste getirdi ve aşağı yönlü baskı çok çekti. dikkat.Son zamanlarda, Genel Sekreter Xi Jinping, genel eğilimi kavrayarak, salgının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumu ve ekonomik çalışmayı genel duruma dayalı olarak analiz etmek ve incelemek için ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti. ekonomi istikrara kavuşturulmalı ve kalkınma güvenli olmalıdır.

Yol Gösterici Önem
Yeni bir kalkınma modelinin inşasını hızlandırın, güçlü ve dirençli bir ulusal ekonomik döngü sistemi kurun ve dış dünyaya üst düzey açılımı genişletmekte ısrar edin.Bunlar arasında sadece kalkınma kavramını içermekle kalmaz, aynı zamanda durumu bilimsel olarak yargılamak, genel durumu kapsamlı bir şekilde kavramak, güveni güçlendirmek, zorlukların üstesinden gelmek ve yüksek kaliteli ekonomik başarı elde etmek için büyük yol gösterici öneme sahip metodolojiyi vurgular. gelişim.

Planlamanın Faydaları
Planlamada iyi olanlar ileri gider, pratik olanlar başarılıdır.Sadece mevcut ekonomik durumu bilimsel ve rasyonel olarak tanımak, kısa vadeli dalgalanmaların etkisini kavramak ve bunlara yanıt vermek, zorluklarla ve baskılarla yüzleşmek ve bunları çözmekle kalmamalı, aynı zamanda Çin ekonomisinin iç yasalarını ve genel eğilimlerini daha uzun bir zamandan beri anlamalıyız. soğukkanlılığı korumak, aktif olarak yanıt vermek, reformları çok yönlü bir şekilde sakin ve sakin bir şekilde derinleştirmek, kapsamlı açılımı teşvik etmek, şaşmadan yapmak kişinin kendi işlerini iyi ve sıkı bir şekilde geliştirme girişimini kavraması.

Entegre Endüstriyel Sistem
Olgun yatırımlar, uzun vadeli istikrarlı getiriler arama eğilimindedir.Çin pazarındaki yabancı yatırım için "uzun vadeli", uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in dışa açılmayı yüksek düzeyde genişletme kararlılığının ve daha fazla pazar sağlama isteğinin değişmeyeceği gerçeğinde yansıtılmaktadır. dünya için fırsatlar, yatırım fırsatları ve büyüme fırsatları;"İstikrar", ülkemin hala çok çekici olan eksiksiz endüstriyel sistemi, mükemmel altyapısı ve süper büyük pazarının avantajlarına yansımıştır.Yabancı sermayenin "fazla ağırlığı", Çin'in pazar potansiyeli ve ekonomik beklentileri için sağlam bir "benzerliktir".

Muhakeme ve Kontrol
Yabancı yatırım penceresinden orta ve uzun vadeli beklentiler ve güven gördük, ancak mevcut baskı ve zorluklarla da yüzleşmemiz gerekiyor.Duruma bakmak ve durumu ele almak için, ulusal ekonomik işleyişin bu yıl Ocak'tan Şubat'a kadar olan istikrarlı toparlanmasını Mart'tan bu yana olan durumdan ayırmak gerekiyor, aksi takdirde değişen gerçek durumu yargılamamıza ve kavramamıza engel olabilir. ekonomik operasyonun eğilimleri, fırsatları ve zorlukları.


Gönderim zamanı: 16 Haziran 2022